Wat doen wij?

Een Buurt Informatie Netwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers in een bepaalde wijk en de lokale politie.

Wat is het doel?

  • Het algemene veiligheidsgevoel te verhogen
  • De sociale controle te bevorderen
  • Het belang van preventie te verspreiden

Een BIN mag niet gezien worden als een vervangingspunt van meldingen naar de politie toe. Het is ook absoluut niet de bedoeling dat de burger zelf begint te patrouilleren of te bewaken.

De stelregel als goede burger blijft dus gelden: als je iets abnormaals opmerkt of er gebeurt iets: Bel 101!

De politiedienst evalueert steeds de informatie en neemt de nodige maatregelen. Indien er door de politie geoordeeld wordt dat er voor de burgers nuttige informatie is vanuit het onderzoek of de melding, dan start het BIN-netwerk op.
Het bericht wordt verspreid aan alle BIN-leden. Dit gebeurt via een gesproken bericht op het door u opgegeven telefoonnummer (bij voorkeur gsm). De informatie wordt op deze manier vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie, waakzaamheid en opmerkzaamheid.